Flytta
 Stockholmsområdet

 Skåne
 Östra Sverige
 Norra Sverige
 Västra Sverige
 Utlandet
 Blomsterfonden
 Seniorlån

 

Seniorboende

Det kommer en dag för de flesta av oss när det blir jobbigt att bo i eget hus eller egen lägenhet. Då man behöver och vill ha hjälp med några eller många av de praktiska sakerna som att laga mat och städa. Denna förändring är bra att börja tänka  på tidigt, kanske omkring 55 års ålder. Många seniorboende vänder sig just till 55+, dvs de som är 55 år och uppåt.

I många bostadsföreningar för seniorboende står det i stadgarna att man ska vara mellan t.ex. 55 och 75 år när man flyttar in. Däremot brukar man få bo kvar så länge man orkar, man blir inte utkastad bara för att man fyllt t.ex. 75 år. Anledningen är att man inte vill ha för hög  medelålder i seniorboendet.

Det kan vara väldigt långa köer till attraktiva boendeformer i storstäderna, så det gäller att vara ute i god tid och ställa sig i kö, redan när man är 40 eller 50 år. Ett alternativ till att ställe sig i kö på ett svenskt äldreboende, kan vara att köpa sig en seniorbostad utomlands. Det finns flera boendekoncept som riktar sig till svenska seniorer, både i Europa och Asien.

Ett seniorboende blir ofta som ett studentboende på äldre dagar, med gemensamma aktiviteter och en härlig gemenskap. Många seniorboende har aktiva och engagerande personer som drar i gång studiecirklar, lyrikaftnar, akvarellkurser, släktforskar tillsammans, spelar golf tillsammans eller fikar ute på balkongen tillsammans. Vilken nivå det är på aktiviteterna och hur mycket fritidsaktiviteter det är, beror förstås på hur mycket de boende orkar och vill göra! 

Om man är pensionär och fastighetsägare, är det vanligt att man har betalat av de flesta lånen på fastigheten. Dagens fastighets-skatt kan då vara en dryg utgift, framförallt eftersom de flesta pensionärer inte har så höga inkomster och pensioner. Har man en fastighet har man en tillgång, stor eller liten sådan beroende på var man bor, och idag finns det en möjlighet att ta ett lån på fastigheten även för en pensionär. Läs mera om Seniorlån.

Tips på vad man ska tänka på när man flyttar, antingen permanent eller temporärt under ett par veckor eller månader. 

De boende som skrivs om på denna hemsida är äldreboende

Behöver man mera hjälp handlar det om särskilt boende som är anpassat för äldre med stort behov av omsorg. Boendena kan se olika ut i olika kommuner, lika  för dem är att personal finns tillgänglig dygnet runt, och att de boende har rätt till sjuksköterskevård. För att få rätt till särskilt boende behöver man ansöka hos kommunen, som därefter gör en utredning för att bedöma om behoven är tillräckliga. Ett avslag kan överklagas till länsrätten, allt enligt Socialstyrelsen.

 

Planera ditt seniorboende

Lån för pensionär med bostad som säkerhet
Artikel i Svenska Dagbladet om äldreboende i Stockholm
Svenska Dagbladet skriver om hur man lockar pensionärer till Nynäshamn.

Rapport om äldreboende från SABO

 


Seniorbostad.se  har ansträngt sig för att få alla uppgifter korrekta. Skulle det trots det smyga in sig felaktigheter kan vi inte ta ansvar för detta.  info(a)seniorbostad.se